Archiwum wpisów

2016-04-10 19:29
Strona pozwana w odpowiedzi na pozew wniosła o oddalenie powództwa. Przyznając okoliczność zatrudnienia powódki i rozwiązania z nią umowy o pracę pozwany pracodawca dowodził, że przyczyną podjętej względem powódki decyzji personalnej było popełnienie przez pracownika przestępstwa, które...
2015-08-26 21:29
Za uzasadnione należy uznać zawarte w rewizji nadzwyczajnej wywody, w których świetle Sąd Powiatowy i Sąd Wojewódzki dopuściły się wymienionych wyżej uchybień procesowych, wyrażających się w niewyjaśnieniu w niezbędnym zakresie wszystkich istotnych okoliczności sprawy. W sprawie jest bezsporne, że...
2015-05-04 22:36
Informuj swoich gości jak najczęściej o nowościach i akcjach na swojej stronie. Aby użytkownicy się nauczyli Twoją stronę regularnie odwiedzać, należy ją regularnie aktualizować. Do automatycznej dystrybucji artykułów można wykorzystać kanały RSS.
2015-05-04 22:35
Dziś została aktywowana nasza nowa prezentacja internetowa. W tym artykule opisz, dlaczego aktywowałeś nową prezentację i co ona może przynieść odwiedzającym strony. Przedstaw swoje zamiary co do projektu i co on może przynieść odwiedzającym stronę. Spróbuj gości treściwie i jasno poinformować,...
Wpisy: 1 - 4 z 4